De leden

Lid zijn van Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ betekent een forse besparing op de kosten van een uitvaart.

De contributie bedraagt voor personen vanaf 18 jaar €21,00 per persoon per jaar.

Leden die betalen d.m.v. automatische incasso krijgen een korting en betalen € 18,00

per persoon per jaar.

Kinderen tot 18 jaar zijn als gezinslid gratis meeverzekerd (mits zij bij de vereniging zijn aangemeld), daarna dienen zij als persoonlijk lid te worden aangemeld.

Door lid te zijn van de uitvaartvereniging krijgen leden bij overlijden een ledenkorting op de uitvaart. De uitvaart moet dan wel door de eigen vereniging worden gedaan. Deze ledenkorting is € 900,00.

De ledenkorting is nooit hoger dan de werkelijke gemaakte kosten.

Tevens werkt de uitvaartvereniging zonder winstoogmerk, ook dit levert een besparing

op o.a. kist en vervoer e.d.

De contributie en de ledenkorting worden elk jaar door de leden op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Nieuwe leden die ouder zijn dan 18 jaar kunnen gebruik maken van een ‘procentenregeling’ of een ‘inkoopregeling’. Informeer naar de voorwaarden bij de penningmeester.

 

Ledenadministratie

 

Aanmelden als lid

Aanmelden als lid van onze vereniging kan door:

  • telefonisch contact op te nemen met de secreatis of de penningmeester (zie 'contact')
  • het invullen van het aanmeldingsformulier (zie groene knop).

 

Wijzigingen in adres of gezinssituatie

Indien er zich in uw gezinssituatie wijzigingen voordoen (geboorte, kinderen worden 18 jaar, verhuizing e.d.), dan willen wij u vriendelijk vragen dit z.s.m. aan de ledenadministratie door te geven.

Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via een email naar admin@uitvaarthaulerwijk.nl, maar ook via een wijzigingsformulier (zie groene knop). De gegevens van de penningmeester en de secretaris vindt u op de contactpagina.

 

Betaling contributie

In 2012 zijn de leden geïnformeerd over de hoge kosten voor het aanmaken, versturen en

verwerken van acceptgiro’s/nota's. U kunt ons helpen de kosten laag te houden door ons d.m.v. onderstaand formulier te machtigen voor het jaarlijks automatisch afschrijven van de contributie. Hiermee bespaart u € 3,00 per jaar op uw contributie.

U betaald dan €18,00 i.p.v. €21,00.

 

Het machtigingformulier voor automatische betaling kunt u hier downloaden.

Deze kunt u printen en ingevuld inleveren bij de penningmeester.