• 2

    .

  • 3

    .

  • 4

    .

Plaatselijke uitvaartverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie. Zo ook Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ Haulerwijk – Waskemeer en omstreken.

Uitvaartverenigingen zijn van oorsprong veelal voortgekomen uit de vroegere burenplicht – en mede vanuit een kerkelijke achtergrond – ten dienste van de plaatstelijke gemeenschap.

Doel van onze vereniging is dan ook op basis van vrijwilligheid en onderlinge solidariteit hulp te verlenen op het gebied van een uitvaart.

Op deze website willen wij u informeren over onze vereniging.

 

Bij een sterfgeval

Voor het aanmelden van een sterfgeval kunt u dag en nacht contact opnemen met onze bode:

Aline de Graaf - Fokkema      of    Coby Kuiper

Telefoon: 06 – 402 575 99            06 - 191 870 86

 

Algemene Ledenvergadering

Jaarlijks nodigt de uitvaartvereniging haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in april, via haar website en via een advertentie in Maandblad Haulerwijk en de Nieuwe Ooststellingwerver. Meer informatie hierover leest u onder 'Aktueel'.

 

Begraafplaats ‘Eikenhof’

Stichting beheer begraafplaats ‘Eikenhof’ draagt zorg voor de begraafplaats aan de Eikensingel in Haulerwijk.

De uitvaartvereniging heeft geen verdere binding met de begraafplaats.

Voor informatie over de begraafplaats gaat u naar de website www.begraafplaatshaulerwijk.nl